SEPETİNİZDE ÜRÜN
BULUNMAMAKTADIR!

Ürünlere Git

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, pasadoneronline.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Zafer Mahallesi Tonguç baba caddesi No:94/1 Esenyurt / İstanbul adresinde mukim DÖNERSANDÖNER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bundan böyle “DÖNERSAN” veya “SATICI” olarak anılacaktır) tarafından satışı yapılan,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu  ve ilgili hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

Bundan sonra işbu sözleşmede her bir taraf ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2. SÖZLEŞME TARAFLARININBİLGİLERİ

 

2.1 SATICI BİLGİLERİ

Satıcının Unvanı       DÖNERSAN DÖNER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                           

Satıcının Adresi       Zafer Mahallesi Tonguç baba caddesi No:94/1 Esenyurt / İstanbul                         

Satıcının Telefon Numarası         444 2 444                 

Satıcının E Posta Bilgisi                info@donersan.com

Satıcının Faks Numarası              -

Satıcının Mersis Numarası          0311036762600027

 

İşbu sözleşme tahtındaki satışlar SATICI’nın  franchise zincirine üye olan şubeler tarafından gerçekleştirilir. Teslimatlar şubeler tarafından yapılır.              

                             

2.2 ALICI BİLGİLERİ  

İşbu Sözleşme tahtında pasadoneronline.com adresinden sipariş veren kişi bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.   

Alıcının Adı Soyadı/Unvanı    -          

Alıcının Adresi                          - 

Alıcının Telefon Numarası     -                        

Alıcının E Posta Bilgisi             -                                

Alıcının Faks Numarası          -                   

 

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİNBİLGİLER

Ürünlerin tamamı SATICI garantisindedir. SATICI tarafından satışa konu edilen malın nitelikleri aşağıdaki gibidir:

 

Ürün  Adı          Sipariş kısmında belirtilmiştir.                                                                       

Miktarı             Sipariş kısmında belirtilmiştir.                                                                        

Ürün Adedi      Sipariş kısmında belirtilmiştir.                                                                        

Satış Fiyatı (KDV hariç)      Sipariş kısmında belirtilmiştir.                                                   

Toplam Tutar                       Sipariş kısmında belirtilmiştir.                                                     

Ödeme Şekli                       Nakit veya Kredi Kartı                                    

Teslim Edilecek Kişinin Adı Soyadı/Unvanı       -

Teslim Edilecek Kişinin Telefon Numarası         -

Teslim Edilecek Kişinin E Posta Bilgisi                -

Teslim Edilecek Kişinin Faks Numarası              -

Teslimat Adresi  -

Fatura Adresi     -      

 

 

                                                           

 

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 ALICI, Madde 3’te belirtilen satış konusu ürünün/ lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli hukuki teyitleri verdiğini gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2 Sözleşme konusu ürün, ALICI 'dan başka bir kişiye teslim edilecekse, söz konusu kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

 

4.3 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için satış konusu ürünün bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmezse SATICI’ nın teslim yükümlülüğü sona ermiş olur.

 

4.4 Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının SATICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, SATICI söz konusu bedelin tahsili için yasal yollara başvurma hakkı mevcuttur.

 

4.5 SATICI, mücbir sebepler veya  nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse; ALICI'ya teslim ile ilgili sorun hususunda bilgi vermekle yükümlüdür. Bu halde, ALICI siparişin iptal edilmesini talep edebilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, satış bedeli önceden ödenmişse ödenen tutar 10 (on) gün içinde ALICI’ ya iade edilir.

 

4.6 İşbu Sözleşme online ortamda verilen onay ile ALICI tarafından imzalanmış sayılır ve geçerlilik kazanır.

 

4.7 Minimum sipariş tutarını belirleme hakkı münhasıran SATICI’ya aittir. Minimum sipariş tutarının altındaki siparişler sistem tarafından onaylanmaz. Tüm ürünlerimizde K.D.V. fiyatlara dahildir. Minimum sipariş tutarı10 TL (On Türk Lirası)’dır.   

4.8 Siparişlerinizi teslimat süresinde gönderebilmesi için ALICI, açık teslimat adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.  

4.9 SATICI, pasadoneronline.com sitesinde yer alan ürün görsellerini ve fiyatlarını herhangi bir duyuru yapmaksızın değiştirme hakkını sahiptir.

4.10 KDV oranlarındaki değişiklikler ürünlerin fiyatlarına SATICI tarafından yansıtılır.

4.11 SATICI, pasadoneronline.com adresindeki tipografik hatalardan ve/veya fiyat hatalarından sorumlu değildir. 

5. ÖDEME YÖNTEMİ

 

Sipariş edilen ürünlerin ücretleri, Alıcı tarafından sipariş verirken tercih edilen ödeme yöntemi ile tahsil edilir.  Tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılır. ALICI, sipariş verirken ödenecek tutarı pasadoneronline.com sistemi üzerinden Online Ödeme Yöntemlerini kullanarak ödeyebilir veya kapıda ödeme yöntemini tercih edebilir. Online Ödeme Yöntemi banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödemelerdir. Kapıda ödeme yönteminin tercih edilmesi halinde, ödeme teslimat sırasında nakit veya Online Ödeme Yöntemlerinden biri ile yapılabilir.

 

Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan şube (Dönersen Franchise Sisteminde yer alan ve teslimatı gerçekleştiren şube) tarafından düzenlenir.

 

6. TESLİMAT

 

ALICI, pasadoneronline.com üzerinden sipariş formunu düzenlerken teslimatı gerçekleştirmesini talep ettiği şubeyi (Dönersan Franchise Sisteminde yer alan şube) tercih edebilir. ALICI’ nın tercih ettiği şubenin teslimat adresine araçla 1 saatten  fazla uzak olması halinde, ALICI’nın şube tercihi SATICI tarafından onaylanmaz. Bu halde, teslimatı gerçekleştirecek şube SATICI tarafından otomatik olarak belirlenir.

 

ALICI’nın sipariş verirken teslimatı yapacak şubeyi belirlememesi halinde, SATICI tarafından teslimatı yapacak şube otomatik olarak belirlenir. Bu halde, SATICI tarafından teslimat adresine en yakın ve siparişi onaylayan şube tercih edilir.

 

7. TESLİMAT SÜRESİ

 

Sipariş dağıtımı haftanın 7 (yedi) günü; saat 11:00’da başlar ve23:00’da sona erer. Ortalama teslimat süresi, 60 (altmış) dakikadır.

 

 

8. CAYMA SİPARİŞ İPTAL VE ÜCRET İADESİ

Türk Ticaret Kanunu uyarınca, gıda maddeleri, içecekler veya diğer günlük tüketim maddeleri için cayma hakkı bulunmamaktadır. ONLINE SATIŞ SİSTEMİ’ nde yer alan tüm ürünler ilgili mevzuata ve standartlara uygun şekilde üretilmektedir. Standartlara uygun olmayan ürünlerin veya ambalajı bozuk ürünlerin ürün görseli alınarak derhal pasadoneronline.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Ürünlerin iadeye konu olabilmesi için, kullanılmamış olması gereklidir. DÖNERSAN tarafından ürünün standartlara uymadığı ve/veya ambalajının bozuk olduğu teyit edildiğinde 10 (on) gün içinde ücret iadesi yapılacaktır.

Sipariş verilen ürün dışında bir ürünün teslim edilmesi halinde, ürün görseli alınarak derhal pasadoneronline.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Sipariş verilen ürün yerine başka bir ürünün teslim edilmesi halinde, yanlış ürün iade alınacak ve sipariş konusu ürün ivedi olarak KULLANICI ’ya teslim edilecektir. KULLANICI ’nın sipariş konusu ürünün teslimi yerine ücret iadesini talep hakkı yoktur.

Sipariş edilen ürünlerin menü olması halinde, kısmi iade yapılması mümkün değildir.

ONLINE SATIŞ SİSTEMİ’nde yer alan ve fakat stokta olmayan ürünlerin sipariş edilmesi halinde, DÖNERSAN siparişi tek taraflı iptal edebilir. Ürünlerin ücretinin pasadoneronline.coüzerinden Online Ödeme Yönetimi kullanılarak yapılmış olması halinde, DÖNERSAN ödemeyi 10 (on) gün içinde iade edecektir.

ONLINE SATIŞ SİSTEMİ’nde fiyat veya özellikleri hatalı olan ürünlerin sipariş edilmesi halinde, DÖNERSAN siparişi tek taraflı iptal edebilir. Ürünlerin ücretinin pasadoneronline.com üzerinden Online Ödeme Yönetimi kullanılarak yapılmış olması halinde, DÖNERSAN ödemeyi 10 (on) gün içinde iade edecektir.

KULLANICI tarafından seçilen şubede sipariş verilen ürünün olmaması halinde (şubenin siparişi onaylamaması halinde), sipariş ONLINE SATIŞ SİSTEMİ üzerinden otomatik olarak KULLANICI’ya en yakın şubeye atanır. KULLANICI’ya en yakın şubenin de siparişe onay vermemesi halinde, sipariş DÖNERSAN tarafından tek taraflı iptal edebilir. Ürünlerin ücretinin pasadoneronline.com üzerinden Online Ödeme Yönetimi kullanılarak yapılmış olması halinde, DÖNERSAN ödemeyi 10 (on) gün içinde iade edecektir.

Siparişin birden fazla ürünü kapsaması halinde, KULLANICI hatalı teslim edilen ürünlerin sipariş konusu ürünlerle değiştirilmesini talep edebilir. Siparişin KULLANICI tarafından kısmen veya tamamen iptal edilmesi DÖNERSAN’ın onayına tabidir.

İşbu sözleşme tahtında ücret iadesinin yapılması gereken hallerde, iadeler 10 (on) gün içinde yapılacaktır.

DÖNERSAN, siparişleri herhangi bir gerekçe göstermeksizin dilediği zaman kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sipariş sistemini geçici veya sürekli olarak durdurarak sipariş almayabilir.

 

 

 

9.SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

10.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

11.YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme taraflar arasında ALICI’nın sipariş vermesi halinde süresiz olarak yürürlüğe girer. ALICI siparişi vererek işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

                                  SATICI                                                                                                   ALICI 

 

 Dönersan Döner Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi